Finants

Efektiivne infohaldus on finantsjuhtimise alustala, mis mõjutab ettevõtte või asutuse tulemuslikkust ja läbipaistvust.