Avalik sektor

Avaliku sektori asutustes ja kiiresti arenevas majanduskeskkonnas on oluline tagada efektiivne andmehaldus ja läbipaistev teabevoog.