WebDesktopi juurutamine

Kuni tuhande kasutajaga organisatsioonis on võimalik WebDesktopi juurutus teostada ligikaudselt 1-2 kuuga. Kõige tähtsam seejuures on, et olemas on visioon, milleks infohaldussüsteemi soovitakse kasutada.