Raamatupidamine

Raamatu-pidamine

Raamatupidamine, sealhulgas korrektselt hallatud arved, lepingud ja muud finantsdokumendid, on iga eduka ettevõtte alus.