Info- ja dokumendi-haldus platvorm

WebDesktop on Webware poolt arendatud info- ja dokumendihaldusplatvorm, mida kasutavad üle 140 era ja avaliku sektori organisatsiooni. Platvormi saab tööle panna kliendi sisevõrgus, kui ka meie majutuses.