Webware teenused

Webware fookuses on info- ja dokumendihaldusplatvormi WebDesktop arendamine, juurutamine ja liidestamine ning ettevõtete nõustamine protsesside ja asjaajamise e-keskkonda üleviimisel.

Võimaldame organisatsioonidele paindlikke rätsepalahendusi.