Töövoogude juhtimine

Terviklik ja paindlik teabehaldusplatvorm loob hea baasi efektiivsema töövoogude juhtimisele. Platvorm lihtsustab koostööd asutuse erinevate osakondade vahel, parandades juurdepääsetavust vajalikule infole, muutes töökorralduse efektiivsemaks ning andes võimaluse erinevate tööde automatiseerimiseks.