Riskide maandamine

Riskijuhtimise ja riskide maandamise teemadega tegeletakse ennekõike asutustes, kus on väga suur info hulk, mida tuleb hallata. Õigete otsuste ja valikute tegemine on suurimaid väljakutseid. Jätkusuutlik, paindlik ja turvaline infosüsteem vähendab infohaldusega seotud murekohti.