Arendusvõimalused

Arendus-võimalused

Tarkvara üheks kasutuselevõtu kriteeriumiks on ühilduvus ülejäänud organisatsiooni infosüsteemidega. API liides on disainitud viisil, mis ei sea tarkvara laiendusi sõltuvusse standardversioonist.