Webdesktop

Webdesktop on Eesti populaarseim infohaldussüsteem. Täpsemalt öeldes on Webdesktop Webware OÜ poolt väljatöötatud täisfunktsionaalne infohalduse tarkvara, mis sisaldab võimalusi ka dokumendihalduseks, grupitööks, kalendrite ja ülesannete halduseks, arutelude pidamiseks ning sisaldab ka lihtsat e-posti klienti. Tegemist on kaasaegse internetipõhise lahendusega, mis on teostatud digitaalse asjaajamise nõudeid, vajadusi ja andmete turvalisust silmas pidades. Internetipõhisest lahendusest tulenevalt ei vaja Webdesktop lisatarkvara installeerimist kliendi masinasse ning võimaldab seda kasutada turvaliselt kõikjalt, kus on ligipääs internetile: kontor, kodu, internetikohvik. Webdesktop baseerub vabavaralistel komponentidel ning ei nõua seetõttu operatsioonisüsteemist, andmebaasimootorist vms tulenevaid lisalitsentside tasusid. Vajadusel on Webdesktopi lihtne laiendada just Teie ettevõtte vajadustele ja spetsiifikale vastavaks infosüsteemiks. Webdesktop on kasutusel nii avalikus sektoris kui ka erasektoris.

Webdesktopi võtmesõnadeks on: kiirus, mugavus, paindlikkus ja innovatiivsus.

Tutvu ka Webdesktopi kasutavate asutustega.

webdesktop responsive
wave-style

Milleks saab Webdesktopi kasutada?


Webdesktop võimaldab Teil hallata kõiki ressursse ja dokumente nagu töötajad, töötajatega seotud töölepingud, ametijuhendid, kirjavahetus. See võimaldab Teil igal ajahetkel kiirelt ja mugavalt leida Teile vajalikku informatsiooni. Näiteks kellelt tuli kiri, millal, mis selle kirjaga edasi sai, kas kirjale on vastatud jne.

Kalendrite abil on võimalik registreerida ja planeerida kõiki ajalisi ressursse. Näiteks saab kasutada Webdesktopi asutuses ühiskasutuses olevate ruumide, autode, projektorite või muude ressursside broneerimiseks ning nende kasutuse kohta teha hiljem väljavõtteid etteantud ajavahemikus, kes mida ja kui palju kasutas.

Webdesktopi standardfunktsionaalsuse abil on võimalik luua täiesti uusi mooduleid nagu näiteks kliendihaldus (CRM): võite luua tüübi klient, defineerida tema metaandmed, siis luua tüübi kontaktisik, defineerida tema andmed, nüüd siduda klienti kontaktisikutega. Siia juurde võib näiteks luua ka uue tüübi nagu telefoni kõne, kus registreeritakse antud kliendi poolt teostatud telefonikõned, samas saab telefonikõne kohe omakorda siduda ülesannetega (kui sellest kõnest tulenevalt tekkis mingi ülesanne) jne. Kliendi juurde võib siduda ka kõik temaga seotud dokumendid: lepingud, pakkumised, arved jms.

Kõik tegevused salvestatakse ajalukku, mis võimaldab hiljem jälgida kõiki muudatusi ja tegevuste käiku.

Vastavalt Eestis kehtivale Digitaalallkirja seadusele on digitaalallkirjal samad õiguslikud tagajärjed nagu omakäelisel allkirjal. Webdesktop võimaldab digitaalselt allkirjastada kõiki dokumente. Näiteks, kui Teil on klient kellega Te soovite sõlmida lepingut, siis on Teil võimalus teha sellele kliendile ligipääs Webdesktopi (ainult selle kliendiga seotud asjadele), Webdesktopis algatada uus lepingu dokument, koostada selle mustand ning vajadusel siduda see dokument aruteluga, kus mõlemad pooled saavad oma soove ja arvamusi avaldada ning kui kõik osapooled on koostatud lepinguga rahul, siis saab seda lepingut ka Webdesktopis digitaalselt allkirjastada.

Võimalik on paindlik andmete import teistest infosüsteemidest kui ka MS Office ja OpenOffice.org formaatidest. Andmete eksportimisel toetame CSV, XLS ja XML formaate. Reaalajalised andmete vahetamise liidesed on loodud erinevate majandustarkvarade, raamatupidamistarkvarade jt tarbeks.

Uudised


Webware sõlmis lepingu Vabariigi Presidendi Kantseleiga

Webware OÜ ja Vabariigi Presidendi Kantselei sõlmisid lepingu infohaldussüsteemi tarneks ning juurutamiseks

Webware tiimiga liitus konsultant Elo Vent

Webware tiimiga liitus konsultant Elo Vent.

Webware sõlmis lepingu SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega

Webware OÜ ja  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus sõlmisid lepingu infohaldussüsteemi tarneks ning juurutamiseks