Dokumendihalduse korrastamine

Pakume konsultatsioone ning koolitusi asutuse asjaajamise ja arhiivinduse korrastamiseks ning elektroonilisele infohaldusele üleminekuks. Aitame luua ning välja töötada asutuse asjaajamise korra, dokumentide loetelu, arhiveerimise korra jt vajalikud eeskirjad, liituda dokumendivahetuskeskusega DHX ning kirjeldada oma infohaldussüsteemi RIHA-s.

Aitame leida lahenduse paberdokumentide digitaliseerimiseks.

Webware OÜ on esindatud Eesti dokumendihaldurite ühingus.

webdesktop responsive
wave-style

Uudised


Webware sõlmis lepingu Vabariigi Presidendi Kantseleiga

Webware OÜ ja Vabariigi Presidendi Kantselei sõlmisid lepingu infohaldussüsteemi tarneks ning juurutamiseks

Webware tiimiga liitus konsultant Elo Vent

Webware tiimiga liitus konsultant Elo Vent.

Webware sõlmis lepingu SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega

Webware OÜ ja  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus sõlmisid lepingu infohaldussüsteemi tarneks ning juurutamiseks