Eesti läbipaisvusmeelseim riigiasutus on Veterinaar- ja Toiduamet

Andmekaitse Inspektsioon, olles seiranud kõiki Eesti kohalike omavalitsuste- ja avaliku sektori asutuste veebilehti, tunnustas veebruaris kõige läbipaistvamaid. Eesti läbipaisvusmeelseim riigiasutus on Veterinaar- ja Toiduamet, kes on ühtlasi ka Webdesktop kasutaja. Soovime omalt poolt palju õnne!

http://www.aki.ee/est/?part=events&id=503